Klinikamızın travmatologiya və ortopediya şöbəsi Uzman Doktor Şəhriyar Fətullayevlə faəliyyətini davam etdirir.

Ortopediya vəTravmatologiya dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərinin profilaktikası, diaqnostikası, konservativ və cərrahi müalicə üsullarını öyrənən tibbin ən müasir sahələrindən biridir. Müalicə üsullarında texnoloji yeniliklərin tətbiq olunduğu ortopediya və travmatologiya hər keçən gün daha da inkişaf edir. Bu inkişafı yaxından izləyən klinikamız ölkəmizdə yeganə multidissiplinar xəstəxanadır ki dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Caspian İnternational Hospitalın Ortopediya və Travmatologiya şöbəsində aşağıdakı müalicə üsulları tətbiq edilir:

  • Artroksopik Əməliyyatlar: Çiyin, Dirsək, Əl Bilək, Diz, Aşıq-Baldır Oynaqlarında qapalı-endoskopik əməliyyatlar (Çiyin ağrıları,Çiynin təkrari çıxıqları,Çiyində əzələ-vətər yırtıqları, Dizdə Menisklərin yırtığı və Qığırdağın xəstəlikləri ,Ön çarpaz bağ/Arxa çarpaz bağ qopmalarının artroskopik təmiri,Aşıq-baldır oynağında qığırdaq yaralanmaları,sıxışma sindromunun endoskopik müalicəsi, Ön və Arxa aşıq-baldır oynağı artroskopiyası, Əl biləyinin xroniki və kəskin ağrılarının diaqnostik və müalicəvi artroskopiyası və s.)
  • Oynaqların Endoprotezləşdirilməsi: Bud-çanaq, Diz,Aşıq-baldır, Çiyin, Dirsək Oynaqlarında Birincili və Revizion cərrahiyyəsi (Osteoartroz,posttravmatik artrozlarda,yetişkinlərdə bud-çanaq oynağı çıxığı səbəbilə yarnmış artrozlarda endoprotez əməliyyatı, Protez İnfeksiyalarının Cərrahi müalicəsi)
  • Ortopedik Onkologiya və İnfektif cərrahi xəstəlikləri: Ətrafların Sümük və Yumuşaq toxumalarının Xoş xassəli və Bəd xassəli şişlərinin (Osteosarkoma, Xondrosarkoma,Ewing sarcoma, Lipoma, Liposarkoma,Anevrizmal və Bəsit sümük kisti,Fibroz displaziya,Osteoid osteoma,Ekzostoz,Enxondroma və s.) Cərrahi müalicəsi, Tumor Rezeksion Protezlərlə, Damarlı Sümük Qreftləri ilə Ətraf Qoruyucu (Limb Salvage) Cərrahiyyənin aparılması, Metastatik sümük və yumuşaq toxuma şişlərinin cərrahi müalicəsi(endoprotez,intramedullar nail və s. ilə fiksasiya,eksiziya),Septik artrit, Osteomielitlərin cərrahi müalicəsi və s.
  • Əl Cərrahiyyəsi: Vətər, Damar, Sinir kəsikləri, Vətər transverləri, Dərin və Səthi əl yaralanmaları, Replantasiyalar(qopmuş barmaq,əl qol,ayağın mikrocərrahi metodlarla bərpası), Əlin Anadangəlmə anomaliyaları, Karpal sümüklərin və falanksların travması
    (sınıq,çıxıq,deformasiya ),Qanqlion kistinin cərrahi çıxarılması, Karpal/Kubital Tunel sindromu,Tətik barmaq, Baş barmağın və barmaqların cərrahi digər xəstəlikləri,Uşaqlarda Bazu kələfinin iflicinin cərrahi müalicəsi və s.
  • Ətraflarda Mikrocərrahi Əməliyyatlar (Damar və Sinirlərdə mikroskopik təmir əməliyyatları, sərbəst və rotasional flap’lər)
  • Travmalar, Deformasiya Cərrahiyyəsi: İzolə və Müştərək Travmalar, Sınıqların(Körpücük,bazu, mil,dirsək,çanaq,bud,qamış, ayaq sümüklərinin) Açıq və Qapalı Fiksasiyası, Çıxıqların (Bazu,Dirsək,Bud-çanaq,Diz ,Aşıq-baldır oynaqlarının çıxığı ) Cərrahi və Konservativ müalicəsi, Sümük sınıqları sonrasında qaynamama(psevdoartrozlar) və deformasiyaların cərrahi müalicəsi, Ətraflarda Qısalıqların və Əyriliklərin cərrahi müalicəsi və s.
  • Ayağın Cərrahi Xəstəlikləri: Halluks valgus, Halluks rigidus,Dərzi bunyonu, Freiberg xəstəliyi, Morton Neyroması,Pes Planus(yastıayqlılıq), Pes Cavus, Çəkic barmaq,Ayağın digər deformasiyaları və s.
  • Pediatrik Ortopediya: Bud-Çanaq Oynağının Anadangəlmə çıxığı, PEV(Əyripəncəlilik), Əyriboyunluq, Pertes xəstəliyi,Pediatrik travmalar və s.

Qəbula yazılmaq və digər məlumatlar almaq üçün klinikanın nömrələrinə zəng edə bilərsiniz:

Bütün mobil operatorlardan: *0717
Şəhər telefonlarından: 012 502 50 15/16/18

 

Leave a reply