Müasir üsullarla proktoloji xəstəliklərin müalicəsi

Caspian International Hospital klinikası
yüksək texnologiyalı lazerdən istifadə etməklə
ən çox yayılmış proktoloji xəstəliklərin
(hemorroid, anal fistula, pilonidal sinus) minimal invaziv
müasir üsullarla müalicəsini həyata keçirir. Müasir texnologiyaların
tədbiqi müalicəni az travma ilə, minimal ağrı ilə (və ya ağrısız)
həyata keçirməyə imkan verir və sürətli reabilitasiyanı təmin edir.
Müalicə professor Emin Cavadov tərəfindən aparılır.В клинике Caspian International Hospital проводится лечение
наиболее распространенных проктологических
заболеваний (геморой, анальные фистулы, пилонидальный синус)
малоинвазивными современными способами с использованием
высокотехнологичного лазера. Использование
современных т ехнологий позволяет провести лечение
малотравматично, с минимальными болевыми
ощущениями, обеспечивает быструю реабилитацию.
Лечение проводит Профессор Эмин Джавадов.

Leave a reply