logo

GİNEKOLOGİYADA LAPAROSKOPİK CƏRRAHİYYƏ KURSU

NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ İCRALI CANLI CƏRRAHİYYƏ VƏ TİKİŞ KURSU

Kurs Direktoru: Dr. İlham Qafarov

12-13 OKTYABR 2017

... (several lines of customized programming code appear here)