logo

Dr. Aygün Zeynalova

Neyrocərrah

HƏKİMƏ MÜRACİƏT
MƏLUMATI QEYD EDİN

  Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Müalicə işi fakultəsi

  Mərkəzi Klinika , Həkim -rezident ,neyrocərrah

  Türkiyə Cumhuriyyəti, Bursa şəhəri, Uludağ Universiteti, Beyin və sinir cərrahiyyəsi şöbəsi

  Mərkəzi Klinika –Həkim -neyrocərrah

  Caspian İnternational Hospital

  “Solunum Yolu Ciddi Enfeksiyonları: Güncelleme Toplantısı”- Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ( ASYOD) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

  “Iş Güvenliği Uzmanı” Eğitim Katılım Belgesi``- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

  “İş yeri hekimi” Eğitim Katılım Belgesi- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

  “HIV/AIDS Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu” Katılım Belgesi- HIV Enfeksiyonu Derneği ( HIVEND)

  HIV/AIDS KONGRESİ” - HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND), KLİMİK, EKMUD, AIDS VE CYBH Derneği, HIV/AIDS Korunma Ve Eğitim Derneği

  7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu“Uluslararası Kongre” “İmmünsüpresif Hastalar ve Viral Enfeksiyonlar” - TÜRKİYE ENFKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (EKMUD)

  1. “Kliniğimizde 2000-2019 Yılları Arasında
  Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonu Tanısıyla
  Takip Edilen Olguların İrdelenmesi”
  Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji
  Uzmanlık Tezi
  Tez No: 625979

  Elmi iş İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
  Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  2. Ürolojik Girişimle İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Gözlemsel Çalışma
  Farrukh Sadırov1, Serkan Sürme1, Sinharib Çitgez2, İlker İnanç Balkan1, Günay Can3, Rıtvan Kara Ali1, Bilgül Mete1, Fehmi Tabak1, Nur Ahmet Erözenci2, Neşe Saltoğlu1
  Abstract No: 0359

  1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
  2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
  3 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

  ... (several lines of customized programming code appear here)