logo

Uzm.Dr. Vüqar Quliyev

Travmatoloq-ortoped

HƏKİMƏ MÜRACİƏT
MƏLUMATI QEYD EDİN

  Dokuz Eylül Üniversitet Xestexanası

  Berufsgenossenschaftliche unfallklinik Frankfurt

  Caspian İnternational Hospital, Travmatoloq-ortoped

  Türkiyə Respublikası, İstanbul Universiteti Tibb Fakültəsi

  Almanya Federativ Respublikası, Mannheim Üniversitet Klinikası

  Türkiye Respublikası Dokuz Eylül Üniversiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanasında Ortopediya və Travmatologiya / Əl Cərrahiyyəsi kafedrasında mütəxəssis təhsili

  Ortopedik Biomexanika Doktora Təhsili (PhD)

  Türkiyə, İzmir, Biomexanik Tədqiqat və İnkşaf etdirmə simpoziumu.

  Türkiyə, İzmir, Türkiyə İdman Cərrahiyəsi, Artroskopiya və Diz Cərrahiyəsi Dərnəyinin (TUSYAD) 12-ci Konqresi.

  ürkiyə , İzmir , 2-ci Şifa Üniversiteti Ortpediya ve Travmatologiya günləri.

  Türkiyə, İzmir, 14-cü Ege Bölgəsi dizartroskopiyası ve cərrahiyyəsi insan kadavrası kursu.

  Almanya Federativ Respublikası, Frankfurt, BerufsgenossenschaftlicheUnfallklinik Xəstəxanasında Onurğa cərrahiyyəsi üzrə təcrübə kursu

  Türkiyə , Ankara , 11-ci Təməl Ortopedik Travma Kursu.

  Türkiyə, İzmir, 2-ci TODBİD ve TOAK elmi ortopedik tədqiqat kursu.

  Almanya Federativ Respublikası, Berlin, Almanya Ortopediya ve Travmatologiya milli Konqresi.

  Almanya, Frankfurt, Almanya Onurğa Cərrahiyyəsi Dərnəyinin Konqresi

  Türkiyə, Ankara, 12-ci Təməl Artroplastiya Kursu

  Türkiyə, Kayseri, Bud-çanaq oynağı displaziyası və Pes equinavarus (əyri pəncəlik) kursu.

  Türkiyə, İzmir, Çiyin artroplastiyası kursu.

  Türkiyə, Adana, 10-cu Professional Artroplastiya və Diz Cərrahiyyəsi Kursu.

  Türkiyə, Ankara, 8-ci Minimal İnvaziv Osteosintez ve Profesional ortopedik travma kursu.

  Almanya, Berlin, Almanya Ortopediya və Travmatologiya milli Konqresi.

  Türkiyə, Ankara, Asetabulum və Pelvis qırıqları insan kadavrası kursu.

  Türkiyə, Sivas, 15-ci Təməl ortopedik elmlər və tədqiqat kursu.

  Türkiyə, İstanbul, 13-cü Ortopedik Klinik bilik yeniləmə kursu.

  Türkiyə, İzmir, 15-ci Ege Bölgəsi diz artroskopiyası və cərrahiyyəsi insan kadavrası kursu.

  Türkiyə, Ankara , 7-ci sümük və yumuşaq toxuma xərçəngləri kursu.

  Türkiyə, İstanbul, 12-ci ayaq və ayaq biləyi cərrahiyyəsi kursu.

  Türkiyə, Antalya, Türkiyə Milli Ortopediya və Travmatologiya Dərnəyinin 27-ci Konqresi.

  Türkiyə, İstanbul Arthroschool çiyin oynağı artroplastiyası insan kadavrası kursu.

  Türkiyə, İstanbul, AO Pelvis və çanaq qırıqları professional kursu.

  Türkiyə, Ankara, AO Ortopedik Təməl Travmatologiya kursu.

  Türkiyə, İzmir, Heyvanlar üzərində təcrübə və tətqiqatlar sertifikatı.

  Türkiyə, İzmir, İş sağlamlığı və təhlükəsizliyi Sertifikatı.

  • Artroksopik əməliyyatlar: Çiyin, dirsək, əl-bilək, diz, aşıq-baldır oynaqlarında qapalı-endoskopik əməliyyatlar (Çiyin ağrıları, çiynin təkrari çıxıqları, çiyində əzələ-vətər yırtıqları, dizdə  menisklərin yırtığı və qığırdağın xəstəlikləri, ön çarpaz bağ/arxa çarpaz bağ qopmalarının artroskopik təmiri, aşıq-baldır oynağında qığır-daq yaralanmaları, sıxışma sindromunun endoskopik müalicəsi, ön və arxa aşıq-baldır oynağı artroskopiyası, əl biləyinin xroniki və kəskin ağrılarının diaqnostik və müalicəvi artroskopiyası və s.)

  • Oynaqların endoprotezləşdirilməsi: Bud-çanaq, diz, Aşıq-baldır, çiyin, dirsək oynaqlarında birincili və revizion cərrahiyyəsi (Osteoartroz, posttravmatik artrozlarda, yetişkinlərdə bud-çanaq oynağı çıxığı səbəbilə yaranmış artrozlarda endoprotez əməliyyatı, protez infeksiyalarının cərrahi müalicəsi)

  • Ortopedik onkologiya və infektif cərrahi xəstəlikləri: Ətrafların sümük və yum-şaq toxumalarının xoş xassəli və bəd xassəli şişlərinin (osteosarkoma, xondrosar-koma, ewing sarcoma, lipoma, liposarkoma, anevrizmal və bəsit sümük kisti, fib-roz displaziya, osteoid osteoma, ekzostoz, enxondroma və s.) cərrahi müalicəsi, tumor rezeksion protezlərlə, damarlı sümük qreftləri ilə ətraf qoruyucu (limb salvage) cərrahiyyənin aparılması, metastatik sümük və yumşaq toxuma şişlərinin cərrahi müalicəsi(endoprotez,intramedullar nail və s. ilə fiksasiya,eksiziya), septik artrit, osteomielitlərin cərrahi müalicəsi və s.

  • Əl cərrahiyyəsi: Vətər, damar, sinir kəsikləri, vətər transverləri, dərin və səthi əl yaralanmaları, replantasiyalar (qopmuş barmaq, əl qol, ayağın mikrocərrahi metodlarla bərpası), əlin anadangəlmə anomaliyaları, karpal sümüklərin və falank-sların travması  (sınıq, çıxıq, deformasiya ),  karpal/kubital tunel sindromu,tətik barmaq, baş barmağın və barmaqların cərrahi digər xəstəlikləri, uşaqlarda bazu kələfinin iflicinin cərrahi müalicəsi və s.

  • Ətraflarda mikrocərrahi əməliyyatlar (damar və sinirlərdə mikroskopik təmir əməliyyatları, sərbəst və rotasional flap’lər)

  • Travmalar, deformasiya cərrahiyyəsi: İzolə və müştərək travmalar, sınıqların (körpücük, bazu, mil, dirsək, çanaq, bud, qamış, ayaq sümüklərinin) açıq və qapalı fiksasiyası, çıxıqların (bazu, dirsək, bud-çanaq, diz, aşıq-baldır oynaqlarının çıxığı) cərrahi və konservativ müalicəsi, sümük sınıqları sonrasında qaynamama (psev-doartrozlar) və deformasiyaların cərrahi müalicəsi, ətraflarda qısalıqların və əyri-liklərin cərrahi müalicəsi və s.

  • Ayağın cərrahi xəstəlikləri: Halluks valgus, halluks rigidus, dərzi bunyonu, Frei-berg xəstəliyi, Morton neyroması, pes planus (yastıayqlılıq), pes cavus, çəkic bar-maq, ayağın digər deformasiyaları və s.

  • Onurğa travmaları, Disk yırtıqları, Skolioz ve kifoz cərrahiyyəsi!
  • Pediatrik ortopediya: Bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxığı, Pev(əyri-pəncəlilik), əyriboyunluq, Pertes xəstəliyi, pediatrik travmalar və s.

  ... (several lines of customized programming code appear here)