logo

Mütəxəssis Dr. Sevinc Əhmədova

Terapevt

HƏKİMƏ MÜRACİƏT
MƏLUMATI QEYD EDİN

Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya fakultəsi

ATU Tədris Terapevtik Klinikasında Terapiya ixtisası üzrə rezidentura

Klinika AMT, Terapevt

Qazax rayon Mərkəzi xəstəxanası, Terapevt

Caspian İnternational Hospital, Terapevt

Tələbə elmi konfransı, ATU

Tələbə elmi konfransı, ATU

Tələbə elmi konfransı, ATU

Uluslararası Acil Tıp sempozyumu, ATU TTK

Xəstəxanadaxili infeksiyalar, antibiotiklərə rezistentlik, dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya problemləri, ATU TTK

ATU, Rezidentlərinin 1-ci Elmi-Təcrübi Konfransı, ATU TTK

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin II Milli Konqresi, Bakı

Birinci Azərbaycan-Türkiyə Nefroloji Konfransı, ATU TTK

Türkiyə Respublikasının, Samsun şəhəri Ondokuz Mayıs Universitetinin nefrologiya şöbəsində (kafedrasında) nefrologiya üzrə ixtisasartırma kursu

ATU Rezidentlərinin 2-ci Elmi-Təcrübi Konfransı, ATU TTK

ATU Rezidentlərinin 3-cü Elmi-Təcrübi Konfransı, ATU TTK

On birinci Ümumdunya Böyrək Gününə həsr olunmuş elmi- praktik konfrans, ATU TTK

Vitamin D ilə Ürək - damar xəstəlikləri arasındakı əlaqə

Şeqren sindromu

Eozinofil pnevmoniya

... (several lines of customized programming code appear here)