logo

Uzman Dr. Fərrux Sədirov

İnfeksion xəstəlikləri və klinik mikrobioligiya üzrə uzman

HƏKİMƏ MÜRACİƏT
MƏLUMATI QEYD EDİN

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Müalicə işi fakultəsi

Kliniki Tibbi mərkəz, Həkim-Nevroloq, İnternatura

İstanbul Universiteti / Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi, İnfeksion xəstəliklər və Klinik mikrobiologiya

Kliniki Tibbi Mərkəz 4 “b” nevrologiya şöbəsində həkim intern

M. Əliyev adına Respublika Təsərrüfat Hesablı Poliklinika, Həkim-nevropotoloq

1 saylı Bakı dəmiryol poliklinikası, Həkim-nevropotoloq

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə hallar orqanları, N-saylı hərbi hissə həkimi

İ.U.C- Cerrahpaşa Tibb Fakültesi İnfeksiyon xəstəlikləri və Klinik mikrobiologiya kafedrası, Həkim-Rezident

“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” PHŞ, TƏBİB-in koordinasiyası şöbəsinin Cənub ərazi bölməsi üzrə koordinatoru

Caspian İnternational Hospital, infeksion xəstəlikləri və klinik mikrobioligiya uzrə uzman doktor

Tıp doktorluğu lisans Denklik Belgesi

İnfeksion xəstəliklər və Klinik mikrobiologiya üzrə həkim-mütəxəssis

“Solunum Yolu Ciddi Enfeksiyonları: Güncelleme Toplantısı”- Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ( ASYOD) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

“Iş Güvenliği Uzmanı” Eğitim Katılım Belgesi``- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

“İş yeri hekimi” Eğitim Katılım Belgesi- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

“HIV/AIDS Mezuniyet Sonrasi Eğitim Kursu” Katılım Belgesi- HIV Enfeksiyonu Derneği ( HIVEND)

HIV/AIDS KONGRESİ” - HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND), KLİMİK, EKMUD, AIDS VE CYBH Derneği, HIV/AIDS Korunma Ve Eğitim Derneği

7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu“Uluslararası Kongre” “İmmünsüpresif Hastalar ve Viral Enfeksiyonlar” - TÜRKİYE ENFKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (EKMUD)

1. “Kliniğimizde 2000-2019 Yılları Arasında
Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonu Tanısıyla
Takip Edilen Olguların İrdelenmesi”
Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Tezi
Tez No: 625979

Elmi iş İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2. Ürolojik Girişimle İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Prospektif Gözlemsel Çalışma
Farrukh Sadırov1, Serkan Sürme1, Sinharib Çitgez2, İlker İnanç Balkan1, Günay Can3, Rıtvan Kara Ali1, Bilgül Mete1, Fehmi Tabak1, Nur Ahmet Erözenci2, Neşe Saltoğlu1
Abstract No: 0359

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
3 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

... (several lines of customized programming code appear here)