logo

Mütəx. Dr. Lalə Həsənova

Nevroloq

HƏKİMƏ MÜRACİƏT
MƏLUMATI QEYD EDİN

  Azərbaycan Tibb Universiteti

  Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası, rezidentura

  Caspian International Hospital, nevroloq

  Bakı, Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu

  Bakı, “Sinir sisteminin çox yayılmış xəstəlikləri” mövzusunda Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyasının Konfransı

  Bakı, Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyasının V Konfransı

  Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin I Elmi-təcrübi Konfransı (I ATUREK)

  Bakı, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Xəstəxanadaxili infeksiyalar, antibiotiklərə rezistentlik, dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya problemləri” simpoziumu

  Bakı, “Terapevtik Tədris Məktəbi” mühazirə tsikli

  Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin II Elmi-təcrübi Konfransı (II ATUREK)

  Bakı, Avropa Nöroloji Akademiyası ``Regional Tədris Kursu``

  Georgia, Bakuriani, ILAE / CEA-GLAE 6, Klinik Epileptologiya üzrə Qafqaz Yay Məktəbi

  Türkiyə, Ankara, Ankara Epilepsi Gecesi

  Türkiyə Respublikasının Ankara Universitetinin İbni Sina xəstəxanasının Nevrologiya şöbəsində, o cümlədən Hacettepe Universitetinin Tibb fakultəsinin Nevrologiya şöbəsində nevrologiya üzrə ixtisasartırma kursları

  ... (several lines of customized programming code appear here)