logo


Mütəx. Dr. Lalə Həsənova

Nevroloq

Nevroloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası, rezidentura

Caspian International Hospital, nevroloq

Bakı, Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu

Bakı, “Sinir sisteminin çox yayılmış xəstəlikləri” mövzusunda Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyasının Konfransı

Bakı, Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyasının V Konfransı

Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin I Elmi-təcrübi Konfransı (I ATUREK)

Bakı, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Xəstəxanadaxili infeksiyalar, antibiotiklərə rezistentlik, dezinfeksiya, antiseptika və sterilizasiya problemləri” simpoziumu

Bakı, “Terapevtik Tədris Məktəbi” mühazirə tsikli

Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin II Elmi-təcrübi Konfransı (II ATUREK)

Bakı, Avropa Nöroloji Akademiyası ``Regional Tədris Kursu``

Georgia, Bakuriani, ILAE / CEA-GLAE 6, Klinik Epileptologiya üzrə Qafqaz Yay Məktəbi

Türkiyə, Ankara, Ankara Epilepsi Gecesi

Türkiyə Respublikasının Ankara Universitetinin İbni Sina xəstəxanasının Nevrologiya şöbəsində, o cümlədən Hacettepe Universitetinin Tibb fakultəsinin Nevrologiya şöbəsində nevrologiya üzrə ixtisasartırma kursları