logo


Uzm. Dr. Nurlan Hüseynov

Daxili Xəstəliklər Uzmanı

Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə işi fakültəsi

Uzmanlıq təhsili,Bezmialem Vakıf Universitesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiyə

Türkiyə Cumhuriyyəti, Bursa şəhəri, Uludağ Universiteti, Beyin və sinir cərrahiyyəsi şöbəsi

Caspian İnternational Hospital, Daxili Xəstəliklər Uzmanı

Türk Endokrin ve Metabolik hastalıkları Derneği (TEMD)

Türk Tabibler Birliği (TTB)

Türk Toraks Derneği (TTD)

Avropa hematoloji onkoloji kongresi (EHOC) , Istanbul Türkiyə

Uludağ iç hastaliklari kongresi . Bursa .Türkiye

1. Diyabet gunleri . İzmir .Türkiyə

2. Diyabet gunleri . İstanbul .Türkiyə

Çapa romatoloji günleri , İstanbul, Türkiye

Çapa romatoloji günleri , İstanbul, Türkiye

Çapa romatoloji günleri, İstanbul, Türkiye

V. Romatoloji sempozyumu , İstanbul, Türkiye