logo

Uzm. Dr. Nurlan Hüseynov

Daxili Xəstəliklər Uzmanı

HƏKİMƏ MÜRACİƏT
MƏLUMATI QEYD EDİN

  Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə işi fakültəsi

  Uzmanlıq təhsili,Bezmialem Vakıf Universitesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiyə

  Türkiyə Cumhuriyyəti, Bursa şəhəri, Uludağ Universiteti, Beyin və sinir cərrahiyyəsi şöbəsi

  Caspian İnternational Hospital, Daxili Xəstəliklər Uzmanı

  Türk Endokrin ve Metabolik hastalıkları Derneği (TEMD)

  Türk Tabibler Birliği (TTB)

  Türk Toraks Derneği (TTD)

  Avropa hematoloji onkoloji kongresi (EHOC) , Istanbul Türkiyə

  Uludağ iç hastaliklari kongresi . Bursa .Türkiye

  1. Diyabet gunleri . İzmir .Türkiyə

  2. Diyabet gunleri . İstanbul .Türkiyə

  Çapa romatoloji günleri , İstanbul, Türkiye

  Çapa romatoloji günleri , İstanbul, Türkiye

  Çapa romatoloji günleri, İstanbul, Türkiye

  V. Romatoloji sempozyumu , İstanbul, Türkiye

  ... (several lines of customized programming code appear here)