logo

Dr. Tural Tanrıverdizadə

Nevroloq

HƏKİMƏ MÜRACİƏT
MƏLUMATI QEYD EDİN

Azərbaycan Tibb Universiteti

Türkiyə Cumhuriyətinin Dokuz Eylül Universiteti Nevrologiya şöbəsinin Sağlıq Bilimləri İnstitunun Clinical Neuroscience (Kliniki Nevrobilimlər) bölümü üzrə Master -pre PhD (Yüksək ixtisas)

Azərbaycan , Biləcəri Dəmir Yol xəstəxanasının Efferent terapiya şöbəsinin köməkçi həkimi

Dokuz Eylül Üniversiteti Nevroloji bölümü Nevrootologiya- nevrooftalmologiya poliklinikasında və stasionarında baş assistent həkim

Medera Hospitalda Həkim - Nevroloq

Türkiyə Nevroloji Dərnəyinin Nevrootologiya - nevrooftalmologiya simpoziumu

TND 50. Bəynəlmiləl Nevrologiya Konfransı

Başkənt Üniversiteti, Psixiologiya Bölümü, Şüur və Hüdudlari: W.James, S.Freud, S.T.Coleridge, A.Huxley qış məktəbi konfransı

Türkiyə Nevroloji Dərnəyinin Nevrootologiya - nevrooftalmologiya simpoziumu

TND 51. Bəynəlmiləl Nevrologiya Konfransı

Multipl Skleroz araştirmalari Dərnəyi, Daginiq sklerozda fiziki əlilliyin ölçülməsi simpoziumu

  • Türk Nevrologiya Dərnəyi və Türk Təbiblər Birliyi

ATU- nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 79. Elmi Konfransında ``Qaraciyər Transplantasiyası Əməliyyatindan sonra xəstələrin yaşam göstəricisi `` mövzusunda çıxışa görə , Qalib Diplomu

Pubmed (beynəlxalq Tibbi məqalələr və Elmi işlər topluluğunda) 2 məqalə:

Journal of the Neurological Sciences , “Selective impairment of horizontal vestibulo-ocular reflexes in acute Wernicke's encephalopathy”

Jun 15;365:167-8. doi: 10.1016/j.jns.2016.04.013. Epub 2016 Apr 14 ; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27206900

Jun 15;365:167-8. doi: 10.1016/j.jns.2016.04.013. Epub 2016 Apr 14 ; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27206900-- Acta Neurol Belg DOI 10.1007/s13760-016-0628-z , “Room tilt illusion: a symptom of both peripheral and central vestibular disorders. “ www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27015958

“Xroniki İnflamatuvar Demiyelinizan Polinevropatiyada Vestibülookulyar Sistemin Video Head Impulse Test ile İncələnməsi” mövzusunda tezis-elmi iş müdafiəsi tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp

eNeurologicalSci 7 (2017) 7–8, “Convergence spasm due to aquaporin-positive neuromyelitis optica spectrum disorder “; http://dx.doi.org/10.1016/j.ensci.2017.03.001.

-- Turkish Archives of Otorhinolaryngology, “ Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine “ DOI: 10.5152/tao.2017.2609, www.turkarchotorhinolaryngol.org web

Nevrootologiya:

  • Baş gicəllənmələrinin periferik və mərkəzi səbəblərinin differensiasiyası və baş gicəllənmələri və baş ağrılarından əziyyət çəkənlərin müalicəsi

  • Periferik səbəbli vertiqonun dərmansız (konservativ müalicəsiz) pozisional manevralarla yerindəcə müalicəsi (iç qulaqdakı vestibulyar aparatda qulaq daşının yerdəyişməsi)

  • Müvazinət problemləri ( tez müvazinət itirmək,yıxılmaq,səndələmək)

  • Vestibulopatiyaların səbəb olduğu müvazinət problemləri

  • Yaşla əlaqəli beyincikdə artrofiya və ya anadangəlmə səbəblərdən olan beyincikdə kiçilmə və hərəkət pozuqluqlarının diaqnostikası və ev idmanları ilə müalicəsi

  • Parkinson xəstəliyinin ayırıcı differensasiyası

Nevrooftalmologiya :

  • Kəskin və xronik baş ağrılarının səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi,kəskin baş ağrılarının səbəb olduğu görmə qabiliyyətinin pozulmasının (psevdotümör serebri) diaqnostikası.