logo


Uzm. Dr. Şəhriyar Fətullayev

Ortoped-travmatoloq

Baku Medical Plaza (Mərkəz-VİP filial)

Caspian International Hospital, Cərrahi xəstəliklər departamentinin müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Türkiyənin Ali Təhsil Şurası (YÖK) tərəfindən diplomun nostrifikasiyası

Türkiyə Respublikası Ankara Universiteti Tibb fakültəsi, İbn Sina Xəstəxanası, ortopediya və travmatologiya/əl cərrahiyyəsi kafedrasında uzmanlıq təhsili

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kursu (Turkish Society of Shoulder and Elbow Surgery), Konya, Türkiyə

X Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, TOTBİD, Ortopedik Travma Şubesi, Ankara, Türkiyə (X Basic Orthopaedic Trauma Course)

XXIII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiyə

“ORTOPEDİ GÜNLERİ’’, Ankara Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiyə

X Temel Artroplasti Kursu, Ankara, Türkiyə (Basic Principles of Arthroplasty Course)

IV Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu, Anka-ra,Türkiyə. (Turkish Society of Orthopaedics & Traumatology IV Bone & Soft Tissue Tumors Basic Principles Course)

VI Minimal İnvaziv, Kilitli Plak Osteosentez ve İleri Travma Eğitim Toplantısı, Ankara, Türkiyə

‘’Ankara Üniversitesi Artroskopi Eğitim Sempozyumu’’ (Uzmanlarla Buluşma), Ankara, Türkiyə

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof. Dr. Rıdvan Ege IX Temel El Cerrahisi Kursu, Ankara, Türkiyə

VIII Ulusal Artroplasti Kongresi, Antalya, Türkiyə

X Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Eğitim Toplantısı, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiyə

VIII Uluslararası İntramedüller Çivileme Kursu, İzmir, Türkiyə

“Ankara Üniversitesi Artroskopi Eğitim Sempozyumu’’ (Uzmanlarla Buluşma), Ankara, Türkiyə

TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi ve Amerika Birleşik Devletleri Mayo Klinik Tarafından Bilimsel Destek Verilmiş, Kas-İskelet Tümörleri Toplantısı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiyə. (TSOT (Turkish Society of Orthopaedics& Traumatology and Mayo Clinic Educational Support – Bone & Soft Tissue Tumors Principles of Treatment)

AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Management, Ankara, Türkiyə

Trauma Masterclass ‘’Challenges in Treatment of the Lower Limb Fractures’’, Zimmer İnstitute Medical Education Course, Ankara, Türkiyə

AO Trauma Course-Advanced Principles of Fracture Management, İzmir, Türkiyə

XVII İleri Cerrahi Artroskopi Kursu,TUSYAD, Ankara, Türkiyə. (Advanced Surgical Arthroscopy Course 17-18 June 2016 Turkey)

Ayak Bileği Artroskopi ve Artroplasti Kursu,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi, Ankara, Türkiyə

“Yuxarı və aşağı ətraf sümük şişlərində ətraf qoruyucu cərrahiyyənin prinsipləri əsasında damarlı fibula qrefti ilə rekonstruksiya sonrasında sümük sağalma (union) müddətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi

 • Artroksopik əməliyyatlar: Çiyin, dirsək, əl-bilək, diz, aşıq-baldır oynaqlarında qapalı-endoskopik əməliyyatlar (Çiyin ağrıları, çiynin təkrari çıxıqları, çiyində əzələ-vətər yırtıqları, dizdə  menisklərin yırtığı və qığırdağın xəstəlikləri, ön çarpaz bağ/arxa çarpaz bağ qopmalarının artroskopik təmiri, aşıq-baldır oynağında qığır-daq yaralanmaları, sıxışma sindromunun endoskopik müalicəsi, ön və arxa aşıq-baldır oynağı artroskopiyası, əl biləyinin xroniki və kəskin ağrılarının diaqnostik və müalicəvi artroskopiyası və s.)

 • Oynaqların endoprotezləşdirilməsi: Bud-çanaq, diz, Aşıq-baldır, çiyin, dirsək oynaqlarında birincili və revizion cərrahiyyəsi (Osteoartroz, posttravmatik artrozlarda, yetişkinlərdə bud-çanaq oynağı çıxığı səbəbilə yaranmış artrozlarda endoprotez əməliyyatı, protez infeksiyalarının cərrahi müalicəsi)

 • Ortopedik onkologiya və infektif cərrahi xəstəlikləri: Ətrafların sümük və yum-şaq toxumalarının xoş xassəli və bəd xassəli şişlərinin (osteosarkoma, xondrosar-koma, ewing sarcoma, lipoma, liposarkoma, anevrizmal və bəsit sümük kisti, fib-roz displaziya, osteoid osteoma, ekzostoz, enxondroma və s.) cərrahi müalicəsi, tumor rezeksion protezlərlə, damarlı sümük qreftləri ilə ətraf qoruyucu (limb salvage) cərrahiyyənin aparılması, metastatik sümük və yumşaq toxuma şişlərinin cərrahi müalicəsi(endoprotez,intramedullar nail və s. ilə fiksasiya,eksiziya), septik artrit, osteomielitlərin cərrahi müalicəsi və s.

 • Əl cərrahiyyəsi: Vətər, damar, sinir kəsikləri, vətər transverləri, dərin və səthi əl yaralanmaları, replantasiyalar (qopmuş barmaq, əl qol, ayağın mikrocərrahi metodlarla bərpası), əlin anadangəlmə anomaliyaları, karpal sümüklərin və falank-sların travması  (sınıq, çıxıq, deformasiya ),  karpal/kubital tunel sindromu,tətik barmaq, baş barmağın və barmaqların cərrahi digər xəstəlikləri, uşaqlarda bazu kələfinin iflicinin cərrahi müalicəsi və s.

 • Ətraflarda mikrocərrahi əməliyyatlar (damar və sinirlərdə mikroskopik təmir əməliyyatları, sərbəst və rotasional flap’lər)

 • Travmalar, deformasiya cərrahiyyəsi: İzolə və müştərək travmalar, sınıqların (körpücük, bazu, mil, dirsək, çanaq, bud, qamış, ayaq sümüklərinin) açıq və qapalı fiksasiyası, çıxıqların (bazu, dirsək, bud-çanaq, diz, aşıq-baldır oynaqlarının çıxığı) cərrahi və konservativ müalicəsi, sümük sınıqları sonrasında qaynamama (psev-doartrozlar) və deformasiyaların cərrahi müalicəsi, ətraflarda qısalıqların və əyri-liklərin cərrahi müalicəsi və s.

 • Ayağın cərrahi xəstəlikləri: Halluks valgus, halluks rigidus, dərzi bunyonu, Frei-berg xəstəliyi, Morton neyroması, pes planus (yastıayqlılıq), pes cavus, çəkic bar-maq, ayağın digər deformasiyaları və s.

 • Pediatrik ortopediya: Bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxığı, Pev(əyri-pəncəlilik), əyriboyunluq, Pertes xəstəliyi, pediatrik travmalar və s.

 • Artroksopik əməliyyatlar: Çiyin, dirsək, əl-bilək, diz, aşıq-baldır oynaqlarında qapalı-endoskopik əməliyyatlar (Çiyin ağrıları, çiynin təkrari çıxıqları, çiyində əzələ-vətər yırtıqları, dizdə  menisklərin yırtığı və qığırdağın xəstəlikləri, ön çarpaz bağ/arxa çarpaz bağ qopmalarının artroskopik təmiri, aşıq-baldır oynağında qığır-daq yaralanmaları, sıxışma sindromunun endoskopik müalicəsi, ön və arxa aşıq-baldır oynağı artroskopiyası, əl biləyinin xroniki və kəskin ağrılarının diaqnostik və müalicəvi artroskopiyası və s.)

 • Oynaqların endoprotezləşdirilməsi: Bud-çanaq, diz, Aşıq-baldır, çiyin, dirsək oynaqlarında birincili və revizion cərrahiyyəsi (Osteoartroz, posttravmatik artrozlarda, yetişkinlərdə bud-çanaq oynağı çıxığı səbəbilə yaranmış artrozlarda endoprotez əməliyyatı, protez infeksiyalarının cərrahi müalicəsi)

 • Ortopedik onkologiya və infektif cərrahi xəstəlikləri: Ətrafların sümük və yum-şaq toxumalarının xoş xassəli və bəd xassəli şişlərinin (osteosarkoma, xondrosar-koma, ewing sarcoma, lipoma, liposarkoma, anevrizmal və bəsit sümük kisti, fib-roz displaziya, osteoid osteoma, ekzostoz, enxondroma və s.) cərrahi müalicəsi, tumor rezeksion protezlərlə, damarlı sümük qreftləri ilə ətraf qoruyucu (limb salvage) cərrahiyyənin aparılması, metastatik sümük və yumşaq toxuma şişlərinin cərrahi müalicəsi(endoprotez,intramedullar nail və s. ilə fiksasiya,eksiziya), septik artrit, osteomielitlərin cərrahi müalicəsi və s.

 • Əl cərrahiyyəsi: Vətər, damar, sinir kəsikləri, vətər transverləri, dərin və səthi əl yaralanmaları, replantasiyalar (qopmuş barmaq, əl qol, ayağın mikrocərrahi metodlarla bərpası), əlin anadangəlmə anomaliyaları, karpal sümüklərin və falank-sların travması  (sınıq, çıxıq, deformasiya ),  karpal/kubital tunel sindromu,tətik barmaq, baş barmağın və barmaqların cərrahi digər xəstəlikləri, uşaqlarda bazu kələfinin iflicinin cərrahi müalicəsi və s.

 • Ətraflarda mikrocərrahi əməliyyatlar (damar və sinirlərdə mikroskopik təmir əməliyyatları, sərbəst və rotasional flap’lər)

 • Travmalar, deformasiya cərrahiyyəsi: İzolə və müştərək travmalar, sınıqların (körpücük, bazu, mil, dirsək, çanaq, bud, qamış, ayaq sümüklərinin) açıq və qapalı fiksasiyası, çıxıqların (bazu, dirsək, bud-çanaq, diz, aşıq-baldır oynaqlarının çıxığı) cərrahi və konservativ müalicəsi, sümük sınıqları sonrasında qaynamama (psev-doartrozlar) və deformasiyaların cərrahi müalicəsi, ətraflarda qısalıqların və əyri-liklərin cərrahi müalicəsi və s.

 • Ayağın cərrahi xəstəlikləri: Halluks valgus, halluks rigidus, dərzi bunyonu, Frei-berg xəstəliyi, Morton neyroması, pes planus (yastıayqlılıq), pes cavus, çəkic bar-maq, ayağın digər deformasiyaları və s.

 • Pediatrik ortopediya: Bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxığı, Pev(əyri-pəncəlilik), əyriboyunluq, Pertes xəstəliyi, pediatrik travmalar və s.